Održana sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

Prvo zvanično zasijedanje Gradskog vijeća Srebrenik, prema očekivanju, donijelo je prilično polemičnu vijećničku raspravu koja je na ovakvim zasijedanjima prisutna već duži vremenski period. Zakazana s početkom od 9 sati, sjednica je počela tek  oko 12.00 sati, a sve zbog oprečnih stavova oko predloženog dnevnog reda. Nakon niza vijećničkih pitanja i inicijativa, jednoglasno je usvojen Prijedlog privremene statutarne odluke Grada Srebrenika, čime je naša lokalna zajednica i zvanično dobila status grada. Vijećnici Gradskog vijeća Srebrenik danas su razmatrali i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Srebrenika za 2019. godinu. Prihodi i primici u budžetu za 2019. godinu planirani su u iznosu od oko 15 miliona maraka, a Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.446.000 KM te su veći za 1.446.000 KM u odnosu na planirane prihode i primitke. Riječ je, uglavnom, o sredstvima s viših nivoa vlasti i fondova koja bi trebala biti usmjerena u kapitalne infrastrukturne projekte, poput sanacije klizišta na lokalitetu Ormanice, nastavku toplifikacije gradskog područja i slično. Nakon šire rasprave Odluka o rebalansku gradskog budžeta nije dobila većinsku podršku vijećnika. S današnjeg vijećničkog zasijedanja skinut je Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Srebrenik, kao i Prijedlog odluke o razrješenju članova postojećih upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Srebrenik, Prijedlog odluke o imenovanju privremenih članova upravnih odbora, te Prijedlog rješenja o razrješenju postojećih i imenovanju novih članova i predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

A.I.