Kantonalna uprava CZ TK – U tunelu Ormanica saobraća se jednom trakom

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 197,78 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer nivo je niži za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 4,70 m3/s.

Stanje na putevima

M – 1.8 Srebrenik – Orašje Zbog radova na sanaciji tunela Ormanica, saobraća se jednom trakom – naizmjenično.

M – 18 Kladanj – Podpaklenik Zbog sanacionih radova na magistralnom putu M – 18 Kladanj – Podpaklenik saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

M – 18 Kladanj – Stupari Zbog sanacionih radova u mjestu Stanovi saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

R – 458 Lopare – Čelić Zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 14.08.2019. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Živinice dok se na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Mobilna: Lukavac nije mogao ocijeniti.

Požari

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, osim nekoliko tehničkih, nisu imale intervencija na gašenju požara.

M.O.