Uspostava sistema Javnih internih finansijskih kontrola obaveza iz SSP-a

Bosna i Hercegovina se potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU obavezala da će uspostaviti sistem Javnih internih finansijskih kontrola – PIFC, te da bude formirana Centralna harmonizacijska jedinica, izjavio je u razgovoru za Fenu zamjenik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH Nedim Čustović.

– To je urađeno i mi imamo zakonodavni okvir za uspostavu PIFC-a u institucijama BiH, a taj sistem se sastoji od tri komponente: finansijskog upravljanja, interne revizije i Centralne harmonizacijske jedinice – pojasnio je Čustović.

Naveo je da je uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole zasnovano na odgovarajućim odredbama Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH, Zakonu o finansiranju institucija BiH i Zakonu o sistemima internih kontrola u RS-u, te podrazumijeva i primjenu dobrih praksi i iskustava vezanih za donošenje procedura i aktivnosti koje je potrebno provoditi, kako bi sistem postao operativan i funkcionalan.

Čustović je rekao da su tri najvažnija načela javnih internih finansijskih kontrola Upravljačka odgovornost, zatim tzv. “Vrijednost za novac” odnosno što kvalitetnija usluga uz što manje trošenje budžetskih sredstava, te načelo “3 E” – efikasnost, ekonomičnost, efektivnost.

MC