Izmjene Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća u TK

0
6

Vlada Tuzlanskog kantona danas je, s ciljem omogućavanja korištenja sredstava za realizaciju preventivnih mjera, donijela izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine.

Naime, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je da se dio sredstava iz ovog zakona može koristiti kao interventna mjera za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, ali samo u slučajevima kada su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja kantona i godišnjem planu realizacije programa, a nema dovoljno sredstava u budžetu kantona za finansiranje tih mjera.

Stoga su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite pripremili izmjene i dopune teksta u dijelu Programa razvoja zaštite i spašavanja u kojem su projicirane njihove aktivnosti iz oblasti zaštite i spašavanja za period 2018.-2022. godina, a čime se omogućava korištenje sredstava posebne naknade za sufinansiranje ovog važnog projekta, saopćeno je iz Vlade TK.

Na sjednici je, zbog utvrđenog nenamjenskog utroška sredstava tokom 2016., 2017. i 2018. godine, dala saglasnost na odluku kojom će se Udruženju HO “Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla planirana budžetska sredstava u iznosu od 300.000,00 KM za potrebe narodne kuhinje “Imaret“ Tuzla, umanjit za iznos od 63.195,10 KM.

Naime, Zakonom o izvršenju budžeta TK za 2019. godinu propisano je da će se korisniku umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava, za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini.

Imajući u vidu donesenu odluku, Vlada je na današnjoj sjednici ovoj humanitarnoj organizaciji, za potrebe narodne kuhinje “Imaret“ odobrila 236.804,90 KM. Novčana sredstva će se odobravat i uplaćivat u jednakim mjesečnim tranšama u iznosu od 19.733,74 KM, s tim što će se dospjele tranše za isplatu isplatiti odmah nakon donošenja ove odluke u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od Ureda za reviziju institucija Federacije BiH. S tim u vezi Vlada je zadužila ministarstva i druge kantonalne organe da analiziraju i postupe po svojim zaduženjima koja se odnose na obavljenu reviziju 2015. godine i reviziju 2018. godine, saopćeno je između ostalog iz Vlade TK.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime