Održava vanredna sjednica Gradskog vijeća Srebrenik

0
356

Iako je imala vanredni karakter, ni danas održana sjednica Gradskog vijeća u Srebreniku nije mogla proteći bez uobičajenog političkog ambijenta koji je , kada je riječ o radu predstavničke vlasti u Srebreniku, karakterističan već duže vrijeme.

Medjusobna stranačka  “prepucavanja” i prozivanja , te formiranje,  kako se moglo vidjeti po svemu sudeći i nove vijećničke većine , okarakterisali su rad i ove sjednice. Naime , u prvobitno ponuđenom dnevnom redu današnjeg zasjedanja predvidjeno je razmatranje  Prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju  vršioca dužnosti općinskog pravobranioca , te razmatranje Prijedloga Odluke o potrebi objavljivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanjee gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Grada Srebrenika.

Ovim  tačkama na samoj sjednici , prije konačnog usvajanja dnevnog reda , pridodato je i usvajanje Prijedloga Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za popunu upravnih odbora , u javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Srebrenik , a  čijim članovima je vec  istekao mandat ili im ističe do kraja ove godine , te Prijedlog Rješenja o razrješenju komisije za izbor i imenovanje u regulirane organe i Prijedlog Rješenja o imenovanju novih članova komisije za izbor i imenovanje u regulirane organe.  Kao šesta tačka dnevnom redu pridodat je i Prijedlog Odluke o imanovanju radne grupe za izradu izmjena i dopuna Odluke o izboru i imenovanju u regulirane organe. Nakon , većinom glasova i usvojenog dnevnog reda , prilično polemična rasprava  prema očekivanju ,vodjena je o Prijedlogu izmjene Rješenja o imenovanju vršioca duznosti općinskog (sada gradskog ) pravobranioca . Oprečni stavovi su bili da li treba produžiti mandat do kraja tekuće godine doskorašnjem  vršiocu duznosti općinskog pravobranioca Imširu Škahiću , kojem je mandat na ovoj funkciji zvanično istekao  5.11.2019.g., ili do kraja ove godine imenovati novu osobu koja ispunjava zakonske uslove za obavljanje ove funkcije, odnosno do oknčanja konkursne procedure imenovanja novog pravobranioca . 

Tek po isrpljenoj raspravi i obavljenoj pauzi za doručak , stavovi su bili usaglaseni pa je usvojen prvobitno ponudjeni prijedlog o produzenju mandata doskorašnjem pravobraniocu Škahicu , uz to da se javni  oglas za izbor novog pravobranioca objavi najkasnije do 11. novembra 2019.g.

Na sjednici je bez osobite rasprave  usvojena i Odluka o raspisivanju javnog oglasa za popunu upravnih odbora , uz takodje zakljucak da se oglasi za popunu UO u JU Cnetra za kulturu i informisanje Srebrenik , JU Dječije obdanište Srebrenik , JU Centar za edukaciju i obrazovanje odraslih i JU Centar za socijalni rad Srebrenik objave najkasnije do 11.novembra 2019.g.

Po usvajanju ovih odluka , zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Srebrenik Edis Kavgić , koji je u odsustvu predsjedavajućeg Ante Markovica i predsjedavao ovom sjednicom, žaleći se na zdravstvene probleme prekinuo je sjednicu . To je dovelo i do trenutne blokade rada vijeća , obzirom  da sjednicu prema poslovniku o radu , nije imao ko da vodi. Nastala pauza iskorištena je za usaglasavanje oko toga ko bi trebao voditi sjednicu i može li se nastaviti. Pojašnjenje skretara Gradskog vijeća Srebrenik Sameda Halilovića  , bilo je ,da bi u cilju nastvka sjednice po godinama najstariji vijećnik ili onaj koga na samoj sjednici imenuju ostali vijećnici , mogao nastaviti voditi sjednicu. Sa ovim pojašnjenjem nisu bili saglasni predstavnici Kluba vijećanika Nezavisne liste , koji su smatrali da je sjednica i zvanično prekinuta te da je u ovakvim okolnostima ne bi trebalo nastaviti , nakon čega su i naspustili ovo zasijedanje.

Preostali dio vijećanika SDA , SDP-a , BPS-a, SZBIH te samostalni vijećnici koji su ostali na sjednici, usvojili su prijedloga da nastvakom sjednice predsjedava Junuz Mulahmetović (vijećnik SDP-a) ,kao po godinama najstariji vijećnik. Nakon  toga usvojen je i Prijedlog Odluke o razrješenju postojeće Komisije za izbor i imenovanje u regulirane organe ,te formirana i nova u čiji su sastav ušli: Sakib Ibračević -predsjednik , Mensur Kurtić , Adis Selimović, Amir Husarić i Jusuf Husarić . Na sjednici je usvojen i Prijeldlog Odluke o formiranju radne grupe, koja će imati zadatak da izradi novi prijedlog izmjena i dopuna Odluke o izboru i imenovanje u regulirane organe i to u narednih deset dana od današnje sjednice. U ovu radnu grupu ušli su Haris Mehmedović-predsjednik ,Edis Kešetović ,Ermina Mehmedovic i Adis Selimović.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime