Prošle godine u BiH 15,7 posto nezaposlenih

Prošle godine u BiH 15,7 posto nezaposlenih

Stopa nezaposlenosti u BiH u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, iznosila je 15,7 posto, što je za 2,7 posto manje nego 2018. godine, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević.Gudeljević je, pozivajući se na Anketu o radnoj snazi u 2019. godini koju je sprovela Agencija za rad i zapošljavanje BiH, konstatovala da je posljednjeg dana prošle godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH bilo 401.846 osoba.

Prema toj anketi, u BiH je nezaposleno 18,8 posto žena i 13,6 posto muškaraca.

Ona je istakla da je Anketa zasnovana na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada i zahtjevima Eurostata, čime je osigurana međunarodna uporedivost podataka u domenu statistike rada. (KLIX)