Srijeda, 10 Augusta, 2022
Google search engine
HomeBIZNISVrste kvarova na električnim instalacijama koje mogu izazvati požar

Vrste kvarova na električnim instalacijama koje mogu izazvati požar

Ispitivanju kvarova na električnim instalacijama koji su izazvali požar moguće je pristupiti na više različitih načina:

 1. Utvrđivanjem radnji ili propusta koji su doveli do kvarova na električnim instalacijama..
 2. Utvrđivanje  kvarova prema funkcionalnoj prirodi uređaja, ili nekog njegovog dijela, na kome se kvar dogodio, i
 3. Proučavanjem fizičkih osnova nastanka požara uzrokovanih kvarovima na električnim instalacijama. 

Glavni uzroci koji pri nastanku kvara na električnim instalacijama mogu dovesti do paljenja električne izolacijie ili zapaljivih materijala u blizini električnih instalacija su:

 1. Električni luk (redni i paralelni)
 2. Veliko omsko zagrijavanje bez električnog luka, i
 3. Spoljašnje zagrijavanje..

Važno je napomenuti da neki požari nastaju kombinacijom gore navedenih uzroka koji se nikako ne smiju smatrati međusobno isključenim.

Najčešći uzroci pojave električnog luka su:

 1. Ugljenisanje izolacije (tzv, trasiranje luka)
 2. Spolja izazvana jonizacija vazduha (plamenom ili prethodnim električnim lukom), i
 3. Kratak spoj

Eksperimentima je pokazano da se strujnim preopterećenjem kompononte električnih instalacija mogu zagrijati do visokih temperatura.

Pošto su strujna kola na niskom naponu zaštićena automatskim prekidačima ili osiguračima, čija je uloga da isključe napajanje ukoliko se strujno preopterećenje dogodi, može se smatrati da je ono veoma rijedak uzrok požara u električnim instalacijama niskog napona. Međutim, problem nastaje ako je električna komponenta nekvalitetno izrađena i ne može da podnese svoju, od proizvođača deklasiranu, nominalnu struju.

Praksa u našoj zemlji je pokazala da se na tržištu mogu naći nekvalitetne električne komponente, npr. produžni kablovi.., koji se, iako deklasirani za određenu nominalnu struju, pregrijavaju i pale pri manjim strujnim opterećenjima. 

Dodatna toplotna izolacija

Do pregrijavanja provodnika može doći i pri normalnim strujnim opterećenjima, ukoliko se spriječi odvođenje toplote tj, poveća toplotna izolacija, što se npr može ostvariti namotavanjem kabela ili postavljanjem nekog oblika spoljne toplotne izolacije..primjer: rad sa produžnim kabelom koji nije kompletno razmotan (trafo dejstvo..)

Ovakve situacije su veoma česte u stambenim i poslovnim objektima u našoj zemlji. 

Značajan porast napona iznad nominalne vrijednosti

Porast napona iznad nominalne vrijednosti je rijedak uzrok paljenja električnih instalacija. Izolacioni materijali koji se koriste za provodnike i ostale komponente električnih instalacija sposobni su da izdržae manja povećanje napona. Ipak, pojava paljenja je moguća ukoliko se napon poveća usljed:

 1. Udara groma.
 2. Kvara u prenosno-distributivnom sistemu, pri kome se niskonaponska električna instalacija spoji direktno na visok napon, i
 3. Prekida nultog provodnika.

Posebno treba istaći da veliki broj požara izazivaju nestručna lica radeći na električnim instalacijama..

Pregledom dostupne svjetske statistike o uzrocima požara, utvrđeno je da broj požara uzrokovanih kvarom na električnim instalacijama učestvuje sa 10–20% u ukupnom broju požara. Zbog stalnog porasta broja električnih potrošača u stanovima i starenja električne instalacije u stambenim, poslovnim i javnim objektima, postoji tendencija rasta broja požara ovog tipa.

Međutim, ponekad se postavlja pitanje da li je svaki požar koji se pripiše kvarovima na električnoj instalaciji zapravo uzrokovan njima. Stoga su sistematična istraživanja nastanka požara usljed kvarova na električnim instalacijama neophodna kako bi se pospješile metodologije istraživanja požara, ali i našli načini da se ovakvi kvarovi na vrijeme spriječe.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments