Vlada TK – 204.800,00 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

U oblasti socijalne politike, Vlada TK je danas dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, za što je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano ukupno 204.800,00 KM. U okviru navedenom iznosa 94.800,00 KM je planirano za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, 90.000,00 KM za sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju, te 20.000,00 KM za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja. 956.400,00 KM za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata Vlada je danas donijela Program kojim se utvrđuje raspodjela 956.400,00 KM za subvencije troškova prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan. Za ove kategorije korisnika troškovi prijevoza se subvencioniraju u cjelokupnom iznosu.

Raspored sredstava izvršen je na osnovu podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovim pratiocima. Vlada je dala i saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 237.000,00 KM, a sredstva se raspoređuju organizacijama i udruženjima za podršku realizacije projekata. Za projekte koji za cilj imaju prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano je 55.000,00 KM. Za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja je planirano 50.000,00 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000,00 KM. Za projekte koji za cilj imaju podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00 KM. Dok je za projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirano 54.000,00 KM.

Vijesti

Stay Connected

21,566FansLike
2,671FollowersFollow
17,300SubscribersSubscribe

Zadnje objave