13.4 C
Srebrenik
Ponedjeljak, 20 Septembra, 2021

Vlada TK – 204.800,00 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

U oblasti socijalne politike, Vlada TK je danas dala saglasnost na Program Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, za što je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano ukupno 204.800,00 KM. U okviru navedenom iznosa 94.800,00 KM je planirano za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, 90.000,00 KM za sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju, te 20.000,00 KM za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja. 956.400,00 KM za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata Vlada je danas donijela Program kojim se utvrđuje raspodjela 956.400,00 KM za subvencije troškova prijevoza za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, te djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce, ukoliko je pratilac neophodan. Za ove kategorije korisnika troškovi prijevoza se subvencioniraju u cjelokupnom iznosu.

Raspored sredstava izvršen je na osnovu podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovim pratiocima. Vlada je dala i saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Ovim Programom utvrđena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 237.000,00 KM, a sredstva se raspoređuju organizacijama i udruženjima za podršku realizacije projekata. Za projekte koji za cilj imaju prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano je 55.000,00 KM. Za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja je planirano 50.000,00 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000,00 KM. Za projekte koji za cilj imaju podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice planirano je 40.000,00 KM. Dok je za projekte koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirano 54.000,00 KM.

Vijesti

Sve se teže živi: cijene neumoljivo rastu, a plate su godinama iste

Istina je da je krompir došao na cijenu od 1 KM, mahune na 7 KM, domaća jaja su i po 5 KM, vreća kukuruza...

Kamp prikolica iz Viteza nagrađena na gotovo svim sajmovima, kupci oduševljeni

Nakon luksuzne jahte, majstori brodogradnje iz Viteza pripremili su novi gotovo 100 posto bh. proizvod kojim su pobrali simpatije kupaca iz Europe i svijeta,...

Stiže novo cjepivo protiv korone SANOFI, bit će dovoljna samo jedna doza

Vijest o novom proteinskom cjepivu francuske tvrtke Sanofi, koje bi uskoro trebalo stići u Hrvatsku, izazvalo je zanimanje oko toga je li ono bolje,...

Stay Connected

21,988FansLike
2,945FollowersFollow
18,400SubscribersSubscribe