Osmi krug ažuriranja statističkog okvira uzoraka u BiH

0

Agencija za statistiku BiH provodi, tokom juna 2021. godine, osmi talas ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Istraživanja zasnovana na uzorku domaćinstava, čiji se broj stalno povećava, jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i na kvalitet rezultata istraživanja. Kvalitetan okvir uzorka je preduslov za kvalitetniji rad statističkih institucija u BiH zbog toga što osigurava visok kvalitet vrijednih, uporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini.  

Ažuriranje se vršiti popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile sve tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično.

Ažuriranje provode obučeni anketari i kontrolori koji imaju odgovarajuće akreditacije Agencije za statistiku BiH.

Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here