Danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona

0

Skupština Tuzlanskog kantona danas održava redovnu sjednicu, a na dnevnom redu će se naći 24 tačke:

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 6. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
 7. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
 8. Razmatranje nacrta Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 11. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine
 12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 13. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
 14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu
 15. Razmatranje Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu
 16. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu
 17. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 18. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu
 19. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
 20. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
 21. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
 22. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 23. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 24. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, radi davanja mišljenja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here