Drvni sortimenti se bez obzira na kvalitet iz BiH izvoze kao ogrjev

0

Udruženje poslodavaca FBiH uputilo je inicijativu Vijeću ministara BiH kojom traži produženje privremene zabrane izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta kao što je to učinjeno u junu.

Odlukom Vijeća ministara iz juna ove godine privremena zabrana izvoza propisana je za proizvode iz 21 Tarifne oznake, a u julu mjesecu donesena je odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, dok su izmjenom od zabrane izvoza izuzeti drveni briketi.

Vijeće ministara BiH je u septembru donijelo novu odluku, kojom su ranije odluke u vezi izvoza drvnih asortimenata stavljene van snage, a njom su ponovno obuhvaćeni drveni briketi te se ona primjenuje do 31. oktobra.

S obzirom da se bliži prestanak važenja odluke, UPFBiH traži da Vijeće ministara BiH donese Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, izuzimajući drvene brikete.

U inicijativi napominju da se u međuvremenu treba raditi sistemski na rješavanju ovog problema kroz uvođenje izvoznih taksi ili uvođenjem izvoznih kvota, kombinacijom ova dva sistema ili na neki drugi odgovarajući način urediti važeće kriterije i time zaštiti domaće resurse i položaj domaćih privrednih subjekata.

“Ono što predstavlja problem jesu standardi klasifikacije drveta koji se danas primjenjuju u BiH, ali i zemljama okruženja. Ti standardi su doneseni 70-ih godina prošlog vijeka, u uslovima dogovorne ekonomije i danas su neprimjenjivi. Nužno je donijeti nove standarde koji bi jasno klasificirali drvo prema kvalitetu. To jeste dugotrajan proces, ali donosi sistemski pristup i trajno rješavanje pitanje standarda kvaliteta drveta”, kazao je Jusuf Musić, profesor Katedre za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U obrazloženju inicijative je navedeno da zbog velike potražnje i visokih cijena drveta i drvnih sortimenata u Europi, bh. proizvođači ostaju bez sirovine, jer se drvni sortimenti bez obzira na kvalitet izvoze kao ogrjevno drvo.

To predstavlja veliki problem i nanosi veliku štetu državi, jer se kvalitetno drvo, koje je moguće iskoristiti kao sirovinu za obradu sada izvozi kao ogrjevno drvo. KLIX

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here