Vlada TK: Sufinansiranje troškova boravka u predškolskim ustanovama

0

Vlada TK je danas donijela odluku kojom je utvrdila iznos subvencioniranja dijela troškova boravka u predškolskoj ustanovi u visini cijene boravka za odgovarajući mjesec, a najviše u visini do 130 KM za cjelodnevni boravak i do 90 KM za poludnevni boravak, izuzev za period obaveznog predškolskog odgoja i produženog boravka.

Pravo na ovu podršku mogu ostvariti djeca predškolskog uzrasta upisana u predškolsku ustanovu, a koja su iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, privremene novčane pomoći, djeca samohranih roditelja koji sami izdržavaju djecu i djeca sa smetnjama u razvoju. Uspostavu prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad. Za subvencioniranje dijela troškova boravka djece u predškolskim ustanovama Vlada je Budžetom predvidjela ukupno 84.000,00 KM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here