Tuzlanski kanton na 6. mjestu u FBiH po indeksu razvijenosti

0

Na današnjoj sjednici Vlada TK je prihvatila Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Analizirajući indikatore u oblasti ekonomskog razvoja, utvrđeno je da se prema Indeksu razvijenosti Tuzlanski kanton nalazi na 6. mjestu u FBiH.

Radno sposobno stanovništvo u Tuzlanskom kantonu kontinuirano se smanjuje, dok broj poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona kontinuirano raste.

Izvoz je u odnosu na 2020. godinu porastao, ali je i uvoz takođe bilježio povećanje te je shodno tome pokrivenost uvoza izvozom zabilježila blaži pad. Indeks industrijske proizvodnje je porastao, te se struktura industrijske proizvodnje neznatno promijenila u odnosu na 2020. godinu, tako da i dalje najveće učešće imaju prerađivačka industrija, proizvodnja električne energije i rudarstvo. Kada je u pitanju društveni razvoj, zabrinjavajući je kontinuirani negativni prirodni priraštaj stanovništva sa sve izraženijom razlikom između broja umrlih i broja novorođenih te negativni stepen migracije stanovništva.

Također je primjetna izmjena u starosnoj strukturi gdje dolazi do izrazitog povećanja populacije starije od 65, uz istovremeno smanjenje populacije mlađe od 14 godina. Vitalni indeks na Tuzlanskom kantonu je smanjen, kao i broj studenata na 1.000 stanovnika, dok je broj doktora medicine na 1.000 stanovnika povećan.

Na nivou indikatora infrastrukturnog razvoja, utvrđeno je da su površina zaštićenih područja u odnosu na ukupnu teritoriju TK, procenat općina/gradova Kantona pokrivenih sistemom monitoringa kvaliteta zraka, procenat općina/gradova u pokrivenih sistemima tretmana otpadnih voda, procenat domaćinstava priključenih na kanalizacionu mrežu i procenat općina koje primjenjuju odvajanje otpada na mjestu nastanka, ostali na istom nivou. Procenat domaćinstava priključenih na centralni sistem grijanja je zabilježio blagi porast, dok je ukupna instalirana snaga kotlova koje koriste obnovljive izvore energije u domaćinstvima značajno povećana u 2021. godini.

Kada je u pitanju implementacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, pregledom dobivenih podataka o implementaciji razvojnih aktivnosti i projekata u 2021. godini, evidentno je da su se poduzimale aktivnosti u okviru 224 planirana razvojna projekta i aktivnosti.

Od ukupnog broja projekata 83 projekta se kontinuirano provodi, završena su također 83 projekta, odgođeno je njih 58, a zamijenjenih i otkazanih projekata nije bilo u 2021. godini. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano u skladu sa raspoloživim sredstvima, a odgođeni projekti i oni koji nisu započeti su u većini slučajeva vezani za nedostatak obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava.

Vrijednost uloženih sredstava za implementaciju razvojnih projekata i aktivnosti iznosi 118.011.843 KM ili 125,28% u odnosu na ukupan iznos planiranih sredstva Akcionim planom za 2021. godinu.

Indikativni finansijski izvještaj ukazuje da je najveći izvor sredstava iz budžetskih sredstava (88,65 mil. KM), zatim iz ostalih izvora (21,77 mil. KM), a potom iz kreditnih sredstava (0,24 mil. KM). Najviše realizovanih sredstva u 2021. godini je u oblasti društvenog razvoja, u okviru kojeg je realizovano blizu 57 mil. KM, zatim u oblasti ekonomskog razvoja u okviru kojeg je realizovano preko 35 mil. KM, te u oblasti infrastrukturnog razvoja i zaštite okoliše, u okviru kojih je realizovano blizu 26 mil. KM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here