Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

​ Analiza kampanje pod nazivom „STOP! Govor mržnje“ u Bosni i Hercegovini pokazala smanjeno prisustvo govora mržnje na internetu

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini (BiH) je, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, danas objavilo analizu kampanje pod nazivom „STOP! Govor mržnje“. Analiza ukazuje da je, iako još uvijek prisutan u medijskoj sferi, govor mržnje reduciran u usporedbi  sa prethodnim analizama koje su se fokusirale na iste internet portale tokom prethodnih izbornih ciklusa.

Kampanja je pokrenuta 16. oktobra 2020. godine sa ciljem da se identifikuje i reaguje na govor mržnje sadržan u online komentarima tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2020. godine. Od 16. oktobra do 30. novembra praćeni su i analizirani komentari korisnika 14 internet portala u BiH.

„Vijeće za štampu u BiH i druge nadležne institucije su pomogle u upoznavanju javnosti s mogućim zakonskim posljedicama govora mržnje. (Ne)kultura dijaloga javnih, državnih i političkih dužnosnika, kao i diskurs koji promoviraju uvelike utječe na kreiranje javnog mnijenja, odnosno na reakcije čitatelja koji koriste on-line prostor kao medij putem kojeg će kanalizirati frustracije“, rekao je Darko Marić, analitičar i autor ove analize. „Nužno je pozvati na odgovornost iste, budući da nerijetko zanemare kako sloboda govora nije niti može biti alibi za govor mržnje.“

Šefica Misije OSCE-a u BiH, ambasadorica Kathleen Kavalec, je rekla: „Drago mi je što mogu vidjeti da se, kako se čini, smanjila upotreba uvredljivog ili ponižavajućeg jezika koji poziva na podjele tokom ove predizborne kampanje. Ne možemo još biti sigurni da li će se ovaj pad održati u budućnosti, ali nas ovi rezultati mogu motivirati da ujedinimo naše napore i da se borimo protiv širenja stavova koji mogu podsticati na netrpeljivost ili izazivati sukobe u lokalnim zajednicama.“ 

Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa urednicima i novinarima, već deset godina se bori protiv govora mržnje u online prostoru, trudeći se istovremeno zaštititi slobodu izražavanja te ukazati na njene zloupotrebe.

“Mediji koji drže do svog kredibiliteta svjesni su opasnosti koje sa sobom nosi širenje mržnje u komentarima i zakonski je kažnjivo te iznalaze načine za njihovo uklanjanje i reagiraju na sugestije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini. Upravo ovakvi ohrabrujući rezultati motiv su za nastavak kontinuiranog rada na smanjenju govora mržnje u online prostoru i otvaranje većeg prostora za argumentirani dijalog učesnika u online komunikaciji”, rekla je Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti