Srijeda, 24 Jula, 2024

BiH traži put ka Eurotransplantu: Sastanak u Nizozemskoj

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak sastala se s rukovodstvom Eurotransplanta u Leidenu u Nizozemskoj gdje je razgovarano o mogućnostima za suradnju i pridruživanje Bosne i Hercegovine ovoj međunarodnoj organizaciji. 

Nakon što je BiH početkom godine uputila pismo namjere za članstvo, uslijedio je poziv rukovodstva Eurotransplanta upućen ministrici Bošnjak s ciljem razgovora o mogućnostima za suradnju i pridruživanje Bosne i Hercegovine ovoj međunarodnoj organizaciji.

Uime Eurotransplanta sastanku su nazočili članovi Nadzornog i Upravnog odbora koje su predvodili predsjedatelj Nadzornog odbora Dirk Van Raemdonck i glavni ravnatelj Harm Jan Driessen, dok su u izaslanstvu Bosne i Hercegovine, pored ministrice Bošnjak, bili predstavnici entiteta i Brčko distrikta BiH.

Ministrica Bošnjak informirala je nazočne o dosad poduzetim aktivnostima u Bosni i Hercegovini u ovom području, posebice kada je riječ o jačanju HLA (Human Leukocyte Antigen) laboratorija i njihovoj akreditaciji od strane Europske federacije za imunogenetiku (EFI), kao i promidžbi značaja donorstva u BiH.

Među prioritetima istaknuta je i potreba za suradnjom kroz obuke i edukacije u ovom području.

Rukovodstvo Eurotransplanta predstavilo je uvjete i korake koje je potrebno ispuniti i poduzeti na putu ka članstvu te izrazili spremnost podržati Bosnu i Hercegovinu, posebice kada je riječ o akreditaciji HLA laboratorija od strane EFI. Kao jedan od koraka naglasili su značaj razvoja suradnje s centrima za transplantaciju iz zemalja članica Eurotransplanta.

Ministrica Bošnjak istakla je zainteresiranost za mogućnost formaliziranja suradnje Bosne i Hercegovine s Eurotransplantom kroz bilateralni sporazum o suradnji, kao prvi korak prije ispunjavanja potrebnih uvjeta za članstvo u Eurotransplantu te zamolila za potporu u ispunjavanju uvjeta za članstvo.

U skladu s procedurama Eurotransplanta, o razgovorima koji su vođeni i interesu koji je BiH iskazala, bit će upoznata savjetodavna tijela Eurotransplanta, nakon čega će BiH biti upoznata o daljnjim koracima.

Također, rukovodstvo Eurotransplanta uputilo je poziv ministrici Bošnjak za sudjelovanje na godišnjem zasjedanju Eurotransplanta, koje će biti održano u listopadu ove godine, a na kome će BiH moći predstaviti svoje aktivnosti u ovom području. Izraženo je obostrano zadovoljstvo razgovorima koji su vođeni i posjetom, koja je po prvi put upriličena na visokoj razini od strane BiH, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

federalna.ba/Fena

VIJESTI

Najnovije vijesti