Ponedjeljak, 24 Juna, 2024

Danas Svjetski dan davalaca krvi

krv

Svakog 14. juna širom svijeta se održavaju aktivnosti koje imaju za zadatak zahvalnost svim ljudima dobre volje koji daju dio sebe za spas drugih. 14. juni se slavi u čast rođendana Karla Landštajnera koji je otkrio ABO krvno grupni sistem.

Karl Landštajner je bio austrijski biolog i fiziolog koji je živio od 1868 do 1943. Za svoje otkriće ABO krvno-grupnog sistema je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu.

Međunarodni dan davalaca krvi, počevši od 1995. godine, a Svjetski dan zdravlja od 2000. godine, tematski su uglavnom bili fokusirani na bezbjednoj krvi. Prvi Svjetski dana davalaca krvi obilježen  je 14. juna 2004. godine. Sve ranije sprovedene inicijative i veoma rasprostranjeno interesovanje za ovu oblast, doveli su do usvajanja Rezolucije WHA58.13, na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini (World Health Assembly / SZS) održanoj 2005. godine, kada je Svjetski dan davalaca krvi ustanovljen kao dogadjaj koji će se obilježavati jednom godišnje, i kada je upućen poziv svjetskoj javnosti za najširu moguću međunarodnu podršku. Ova rezolucija je upućena svim međunarodnim organizacijama i agencijama koje se bave bezbjednošću krvi na globalnom planu, kao poziv na saradnju i davanje podrške promociji Svjetskog dana davalaca krvi.

VIJESTI

Najnovije vijesti