Utorak, 18 Juna, 2024

Dom naroda za sedam dana o statusu Gradačca, Gračanice, Srebrenika i Živinica

Za ponedjeljak 1. april zakazana je sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegati Doma će razmatrati Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP ”Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za Projekat izgradnje bloka 7 – 450 MW TE Tuzla.

Pored ove tačke dnevnog reda, naći će se i prijedlozi zakona o gradovima Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Živinice, Čapljina, Ljubuški i Visoko.

Podsjetit ćemo da je Predstavnički dom Federalnog parlamenta već dao zeleno svjetlo da se ove lokalne zajednice proglase gradovima.

Prema Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine grad može biti osnovan udruživanjem dvije ili više općina, zatim ukoliko općina ima najmanje 30 hiljada stanovnika a u čijem urbanom području živi najmanje 10 hiljada. Gradom je moguće proglasiti i općinu od posebnog historijskog i kulturnog značaja. Prema ovakvim odredbama, četiri lokalne zajednice Tuzlanskog kantona, ispunjavaju uslove da postanu gradovi. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti