Subota, 25 Maja, 2024

Fare Network objavljuje poziv za dodjelu malih grantova za Football People Action Weeks

 Internacionalna mreža za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu Fare Network objavila je poziv za dodjelu malih grantova za oktobarske sedmice akcije “Football People Action Weeks”, koje će se održavati u periodu između 11. i 25. oktobra 2018. godine.  Poziv je upućen svim kvalificiranim organizacijama za prijavu aktivnosti o andiskriminaciji i društvenoj inkluziji u fudbalu.

Planiranje Fare-ovih “Football People Action Weeks” je ove godine krenulo ranije nego obično, kada su u aprilu objavljena prva četiri korisnika #FootballPeople Development Grants, kao i nova šema grantova za promociju fudbalskih aktivnosti unutar kampanje.

Prijavljene aktivnost trebaju da imaju minimalno jedan od sljedećih ciljeva:

–       Borba protiv diskriminacije u fudbalu

–       Promocija različitosti u fudbalu

–       Unapređenje uloge manjina i žena u fudbalu

–       Razvoj ideja i novih praksi koje pokreću promjenu

–       Korištenje fudbala kao alata za osnaživanje, društvenu inkluziju i edukaciju

U 2017. godini tokom oktobarske kampanje održano je 2300 aktivnosti u 62 zemlje, a u aktivnostima je učestvovalo 114 000 osoba.

Krajnji rok za prijavu projekata za male grantove je 31.7.2018.

VIJESTI

Najnovije vijesti