Petak, 14 Juna, 2024

Građani dobijaju uvid u imovinu dužnosnika i njihovih bliskih srodnika u Tuzlanskom kantonu

Dužnosnici u Tuzlanskom kantonu, skupa sa svojim bliskim srodnicima uskoro će morati javno prikazati svu imovinu kojom raspolažu, shodno zakonu koji zvanično stupa na snagu u narednih nekoliko dana. Novi zakon podržala je i međunarodna zajednica.

Naime, Skupština Tuzlanskog kantona koncem prošle godine usvojila je Kantonalni zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, koji je zvanično objavljen i u Službenim novinama kantona, a u narednim danima zvanično će stupiti na snagu.

Shodno ovom zakonu koji su zastupnici usvojili jednoglasno, izabrani i imenovani dužnosnici na kantonalnom i lokalnom nivou, njihovi savjetnici te direktori, njihovi zamjenici i izvršni direktori uprava, javnih agencija, fondova i preduzeća čiji su osnivači Tuzlanski kanton ili lokalne zajednice, morat će prijaviti svoju pokretnu i nepokretnu imovinu.

Šta sve mora biti prijavljeno

Prijava će morati obuhvatiti vlasništvo nad pokretnom i nepokretnom imovinom, zatim dionicama, obveznicama i udjelima u kompanijama, depozite i štednje u bankama, primanja u BiH i inozemstvu te poklone vrednije od 200 KM. Rok za obaveznu prijavu iznosit će 60 dana, a zvanično će početi teći iduće sedmice.

“Ovaj zakonski okvir predstavlja prvi mehanizam efikasne i efektivne zaštite od korupcije, odnosno njene prevencije u Tuzlanskom kantonu. Ovo je ujedno i jedan novi vid transparentnosti koju uvodimo kao standard”, kaže za Klix.ba ministrica pravosuđa i uprave TK Una Harčin, koja se nalazila na čelu tima koji je 11 mjeseci radio na kreiranju zakona.

Zanimljivo je da će izabrani dužnosnici osim prijave lične imovine imati obavezu prijavljivanja i imovine kojom raspolažu njihovi bliski srodnici, čime će se izbjeći mogućnost bilo kakvih malverzacija koje su ranije viđene u bh. praksi.

“To je veoma bitno, s obzirom na to da znamo kakve su nam dosad bile prakse u državi, gdje su naši političari prijavljivali veoma oskudne imovinske kartone, dok su njihovi najbliži srodnici imali enormna bogatstva. Shodno tome, ovim zakonom je predviđena i obaveza prijave imovine bliskih srodnika, tj. bračnog ili vanbračnog partnera, njegove djece ili roditelja”, naglašava Harčin.

Uvid u imovinu na online platformi

Građani će sada prvi put imati jasan uvid u imovinske kartone izabranih dužnosnika, a svi podaci će biti dostupni na web stranici, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

“Sva naša ponuđena zakonska rješenja smo uskladili sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka na osnovu kojeg je decidno rečeno koji podaci ne mogu biti objavljeni. Naprimjer, neće se moći imati uvid u matični broj ili registarske oznake, odnosno svaki podatak koji podliježe zaštiti, ali sve drugo, poput onoga koliko neko ima imovine i koja je u pitanju, će biti slobodno na uvid svim našim građanima”, navela je Harčin.

Kreiranje jednog ovakvog zakonskog okvira resorna ministrica ocjenjuje prilično izazovnim, naglasivši da su im na tom putu od velikog značaja bile pozitivne prakse iz Sarajevskog i negativni modeli iz Unsko-sanskog kantona koji su naknadno ispravljeni.

“Nama sada ostaje teži dio posla, a to je implementacija zakona i definitivno ćemo u ovoj godini aktivno raditi na tome. U svakom slučaju Tuzlanski kanton je pokazao da može ići jedan korak naprijed te da dajemo novu vrstu transparentnosti svim našim građanima, u trenutku kada je u BiH problem korupcije na prvom mjestu”, nastavlja Harčin.

Izrada zakonskog teksta te cjelokupna procedura njegovog usvajanja praćena od Ambasade SAD-a u BiH, delegacije Evropske unije u BiH te misije OSCE-a u našoj zemlji.

“Ambasada SAD-a snažno podržava usvojeni zakon koji će služiti u svrhu efikasnije borbe protiv korupcije”, poručio je savjetnik za borbu protiv korupcije u BiH Eric Larson.

Ranije je u Tuzlanskom kantonu uspostavljen i Ured za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta kao tijelo koje će provoditi spomenuti zakon, što je sastavni dio instrumentarija mjera koje se tiču efektivne borbe protiv korupcije.

Klix.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti