Subota, 18 Maja, 2024

Kada će nezaposleni dobiti po 100 KM?

Kantonalne službe za zapošljavanje čekaju da im Vlada Federacije BiH prebaci novac za isplatu pomoći nezaposlenima koja iznosi 100 KM po osobi. Oni su zaključno sa 21. novembrom predali zahtjeve Federalnoj vladi za isplatu sa spiskovima korisnika.

– Mi smo uradili što je traženo od nas i ne znamo zašto nam Vlada FBiH ne prebacuje novac. I nama će trebati vremena da po bankama uplatimo novac nezaposlenima na njihove transakcijske račune koje su otvorili zbog pomoći Vlade Federacije.

Kod nas je na spisku za isplatu pomoći 43.405 nezaposlenih. Mi smo zahtjev predali u Vladu FBiH, kako nam je i rečeno – kazala nam je Amela Makul, stručna savjetnica za informisanje Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Kantonalne službe za zapošljavanje prema dopuni Uredbe za pomoć stanovništvu Vlade FBiH imaju rok da isplate pomoć nezaposlenima do 20. decembra.

 U Vladi FBiH je rečeno kako se čeka na odluku o isplati koju treba Vladi FBiH da uputi federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

– Kada to učini resorni ministar, nema prepreke da Vlada usvoji odluku kojom će se odobriti isplata novca biroima, a oni dalje nezaposlenima. U tu svrhu se može održati i hitna telefonska sjednica – rečeno je.

Faktor

VIJESTI

Najnovije vijesti