Utorak, 5 Decembra, 2023

Kantonalna uprava CZ TK – Vatrogasci gasili 11 požara

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice pored nekoliko tehničkih imale su i 11 intervencija na gašenju požara i to: Općina Banovići, Vatrogasna jedinica općine Banovići imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u MZ Grivice. Općina Gradačac, Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u naselju Donja Međeđa. Općina Lukavac, Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je tri intervencije na gašenju požara, nisko rastinje u naselju Duboštica, nisko rastinje i šuma u naselju Puračić i šumski požar u naselju Stupari. Općina Sapna, DVD općine Teočak sa pripadnicima Civilne zaštite općine Sapna, pripadnicima šumarije i mještanima, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na površini od 30 ha. u naselju Rastošnica. Grad Tuzla, Vatrogasna jedinica Grada Tuzla imala je tri intervencije na gašenju požara, nisko rastinje u ul. Fočanska i naselju Vilušići te drveni stub el. instalacija u naselju  Šićki Brod. Općina Živinice, Vatrogasna jedinica općine Živinice sa vatrogasnom jedinicom RMU Đurđevik i vatrogasnom jedinicom aerodroma Dubrave imala je intervenciju na gašenju požara deponije otpadnog materijala u krugu kasarne Dubrave. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je i intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Dubrave. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Vodostaj na HA Modrac                                        

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,28 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9,8 m3/s.

Stanje na putevima

R – 456 Priboj – Sapna Zbog izgradnje mosta preko rijeke Janja obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu R-456 Priboj – Sapna. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati obilaznicom u neposrednoj blizini.

Kvalitet zraka

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK kvalitet zraka za dan 03.04.2019 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Živinice, Mobilna: Kalesija, dok se na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac ne može ocijeniti

NUS

„A“ tim  FUCZ  obavljao je poslove uklanjanja NUS-a na području Općine Gradačac.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti