Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Ko može dobiti donacije na ime održivog povratka?

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Finansijska sredstava po osnovu ovog Pravilnika se odobravaju u obliku donacija, a maksimalan broj donacija po jednoj općini/gradu na ime održivog povratka je pet. Ipak Pravilnikom je predviđeno da ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina /gradova, maksimalan broj donacija po jednoj općini/gradu se može povećati srazmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena uzimajući u obzir broj uredno podnesenih prijava po općini/gradu. Pravilnik definira i duge uslove, namjenu i kriterije za dodjelu donacija.

VIJESTI

Najnovije vijesti