Nedjelja, 14 Jula, 2024

Konferencija o smanjenju rizika od katastrofa: Preporuke u zaštiti od požara

pozar1(1)

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa UN-om u Sarajevu organizira u srijedu,  02.12.2015. godine, treću konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine na temu „Požari“.

Na konferenciji će kroz stručne rasprave biti govora o požarima u Bosni i Hercegovini koji su u matrici rizika označeni vrlo visoke vjerovatnoće. Također, raspravljat će se o problemima i izazovima sa kojim se susreću nosioci strukture zaštite i spašavanju od požara.

Konferenciju će otvoriti ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić  i Ayman Ebulaban, rezidentni predstavnik UNICEF-a u BiH, kao predstavnik UN-a.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici nadležnih institucija i organa iz Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od požara, eksperti, predstavnici  međunarodnih institucija i organizacija, ambasada i privatnog sektora. Na kraju Konferencije će biti usvojene preporuke u zaštiti od požara.

Bosna i Hercegovina je 2013. godine uspostavila Platformu za smanjenje rizika od katastrofa u vidu foruma za razmjenu mišljenja koji obuhvata sve faktore društva iz različitih oblasti djelovanja koje će u svom domenu ponuditi najbolja rješenja u cilju prevencije i bolje  zaštite  od katastrofa.

To uključuje usaglašavanje stavova o potrebama djelovanja u smanjenju rizika od katastrofa, procjenjivanje opasnosti, usaglašavanje aktivnosti, poticanje i postizanje najkvalitetnijeg odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa i razvijanje svijesti stanovništva o postojanju opasnosti od prirodnih ili drugih katastrofa.

Održavanje foruma Platforme za smanjenje rizika od katastrofa proizašlo je iz obaveze Bosne i Hercegovine kao članice Ujedinjenih nacija da djeluje u skladu sa zaključcima „Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, održane u januaru 2005. godine u Kobeu, Japan.

Konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine će u vidu foruma za razmjenu mišljenja biti organizirana i svake naredne godine. Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini je donator održavanja konferencije.

 Izvor: Patria

VIJESTI

Najnovije vijesti