Srijeda, 28 Februara, 2024

Ministarstvo trgovine TK – Sastanak o robnim rezervama

Jučer je u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja ministar Mirsad Gluhić primio direktora Federalne direkcije robnih rezervi, gospodina Tonču Bavrka. Pored ministra Gluhića, sastanku je prisustvovao direktor Kantonalne direkcije za robne rezerve gospodin Almir Žilić.

Na sastanku, gospodin Bavrka upoznao je domaćine sa radom Federalne direkcije za robne rezerve, dok mu je sa druge strane prezentovan tekst nacrta novog Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti