Petak, 19 Aprila, 2024

Ministarstvo vanjskih poslova BiH: Zahtjev za vize košarkašima Kosova se još uvijek razmatra

Ministarstvo vanjskih poslova BiH izdalo je saopćenje u vezi situacije s vizama koje trebaju dobiti košarkaški U-16 reprezentativci, a oni su istakli da je Košarkaški savez BiH zahtjev za izdavanje viza poslao u poslijepodnevnim satima dana 07.08.2018. godine te da su još uvijek u procesu razmatranja.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH su kazali da se u trenutnoj situaciji dolazi do do prenosa potencijalne odgovornosti i ustanovljenja obaveze te da je krivac nepostojanje jedinstvenog stava unutar Košarkaškog saveza BiH u pogledu organizacije takmičenja i učešća selekcije Kosova.

“U vezi sa člancima objavljenim u pojedinim medijima i izjavama pojedinih predstavnika Košarkaškog saveza BiH, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine želi da obavijesti javnost da je zahtjev Košarkaškog saveza BiH kojim je traženo izdavanje viza za članove Selekcije Kosova, Ministarstvu inostranih poslova BiH dostavljen u poslijepodnevnim satima dana 07.08.2018. godine, uz informaciju da je dolazak Selekcije Kosova planiran za 08.08.2018. godine, što upućuje na očiglednu neblagovremenost predmetnog zahtjeva.

Budući da važeći podzakonski akti predviđaju da Ministarstvo odgovore na zahtjeve za izdavanje viza daje u roku od 3 (tri) dana, zahtjevi koji su zaprimljeni u poslijepodnevnim satima dana 07.08.2018. godine još uvijek se nalaze u postupku razmatranja.

Ministarstvo inostranih poslova BiH je dana 09.08.2018. godine dobilo dodatno izjašnjenje Košarkaškog saveza BiH, iz čijeg konteksta proizlazi da unutar Saveza ne postoji saglasnost o učešću selekcije Kosova na predmetnom prvenstvu, što je potvrđeno i u neposrednim razgovorima obavljenim sa pojedinim članovima najvišeg tijela Košarkaškog saveza BiH i Košarkaškog saveza Republike Srpske. U pomenutim razgovorima, izraženo je direktno protivljenje predstavnika Republike Srpske učešću selekcije Kosova na aktuelnom Evropskom prvenstvu u košarci koje se održava u Sarajevu.

Ministarstvo inostranih poslova BiH je stanovišta da unapređenje sportske saradnje na unutrašnjem, regionalnom i međunarodnom nivou predstavlja nemjerljivu korist za razvoj sporta i opšte unapređenje života mladih, dokaz čega je bilo i nedavno omogućavanje učešća odbojkaške selekcije Kosova na Balkanskom odbojkaškom prvenstvu održanom u Bijeljini, kom prilikom je, uz saglasnost Odbojkaškog saveza BiH, Ministarstvo inostranih poslova BiH u predviđenim rokovima izdalo potrebne vize svim učesnicima takmičenja.

Međutim, nepostojanje jedinstvenog stava unutar Košarkaškog saveza BiH u pogledu organizacije takmičenja i učešća selekcije Kosova na istom, dovodi do prenosa potencijalne odgovornosti i ustanovljenja obaveze arbitriranja na stranu Ministarstva inostranih poslova BiH, koje nije i ne smije biti odgovorno za bilo kakve nesuglasice unutar sportskih udruženja u BiH”, stoji u saopćenju.

S obzirom da meč BiH – Kosovo treba igrati danas, šanse da se kadeti Kosova pojave na utakmici su gotovo nemoguće, a to bi moglo imati dalekosežne posljedice na kancelariju KS BiH.

VIJESTI

Najnovije vijesti