Subota, 18 Maja, 2024

Održana sjednica OV srebrenik

Vijece-1

Danas je održana 33.sjednica  Općinskog vijeća Srebrenik na kojoj je usvojen Izvještaj o izvršenju  općinskog budžeta sa izvještajem o troškovima budžetske rezerve za period 01.01.do 30.09.2015. g..Ukupno ostvareni prihodi Općine Srebrenik, kako je navedeno u izvještaju za pomenuti period, iznose oko 7 miliona i 798 hiljada KM, dok su ukupni rashodi iznosili 6 miliona i 270 hiljhada KM .Ostvareni suficit od milion i 527 hiljada KM, kako je istakao načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović , usmjeren će biti za pokriće akumuliranih troškova iz ranijeg perioda, a prema utvrdjenoj dinamici.Na sjednici je usvojen i Nacrt Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava “Ostali grantovi pojedincima-podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” utvrđenih budžetom Općine Srebrenik za 2015.godinu.

Vijece-2

Riječ je o ukupnom iznosu sredstava od 35 hiljada KM, od čega 25 hiljada za animalnu prozvodnju (jednokratna novčana pomoć poljoprivredenicima za uginuće stoke), 10 hiljada KM za biljnu proizvodnju, od čega po 5 hiljada za novčanu podršku prerađivačkim kapacitetima koji su otkupili poljoprivredne proizvode (voće i povrće  i industrijski krompir), a koji ispunjavaju uslove propisane programom. Na sjednici su usvojeni i Nacrti programa rada Općinskog načelnika i Općinskog vijeća za 2016. godinu, Informacija o položaju raseljenih lica na području općine Srebrenik, kao i informacija o problematici javnog prijevoza putnika na relaciji Srebrenik-Tuzla.

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

SREBRENIK VIJESTI