Petak, 14 Juna, 2024

Osigurati ravnopravnost spolova na svim nivoima vlasti

Osiguranje ravnopravnosti spolova jedna je od najvažnijih karika modernih demokratija, ali je i ključno ljudsko pravo – ponovljeno je na današnjoj konferenciji o temi “Većim koracima ka ravnopravnosti spolova – zajednička obaveza”.

Ovaj skup na kojem su se okupili predstavnici vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, organizirali su Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom Međunarodnog dana žena.

Ministrica Semiha Borovac naglasila je obavezu osiguranja ravnopravnosti spolova na svim nivoima vlasti, iznoseći podatak da je zastupljenost žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim nivoima oko 20 posto.

Napomenula je da je nakon prošlogodišnjih izbora broj izabranih žena porastao na 27 posto, što je za nju uspjeh jer kaže da bh. biračko tijelo glasa za muškarce što je odraz stereotipa u društvu, ali tome doprinosi manja vidljivosti političarki.

Također, u posljednjih godinama povećano je učešće žena u odbrambenom sistemu u BiH, ali samo je 2,5 posto žena na rukovodećim mjestima, a kao dobar primjer izdvojen je sektor pravosuđa gdje žene čine 43 posto.

Na današnjem skupu govorio je i šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark koji je kazao da postoje pozitivne promjene u zastupljenosti žena, ali što su više pozicije u strukturama vlasti sve je maje žena.

”Područje zapadnog Balkana je još uvijek bastion muškog šovinizma. Ipak, toga ima i u Evropskoj uniji i mi nismo savršeni u tom smislu”, dodao je Wigemark, iznoseći i mišljenja da BiH još nema dovoljno jak feministički pokret koji je koherentan i prodoran što je potrebno za značajne potrebe.

Jedan od govornika na konferenciji bio je ambasador Švedske u BiH Andres Hagelberg koji je iznio stav da promjene moraju početi odmah, dodajući da je krajnje vrijeme da se krene naprijed i kreira održivo i jednakopravno društvo.

Njegova zemlja izdvojila je oko 2,9 miliona KM za realizaciju Gender akcionog plana BiH i Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, a on je još ponovio da su ljudska prava i rodna ravnopravnost srž vanjske feminističke politike Švedske.

Izrazio je zabrinutost tendencijom na međunarodnom nivou gdje konzervativni stav u odnosu na položaj žena sve više dolazi do izražaja i to je najviše slučaj među mladima.

Okupljenima se obratila i zamjenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH Ellen Germain kazavši da je od iznimne važnosti uspostavljanje mehanizama zaštite od nasilja i ugnjetavanja, kao i programe koji će podržavati žene u svim sferama društva.

Kako je zaključeno sve ovo nije bitka za prevlast žena, nego je prilika da se zajedničkim djelovanjem s muškim kolegama postignu bolji rezultati u cilju svjetlije budućnosti.

Na konferenciji su prezentirani rezultati u provođenju strateških dokumenata za ravnopravnost spolova u BiH, te je predstavljen Gender akcioni plan BiH i Akcioni plan za provedbu UNSCR 1325 za period od 2018. do 2022. godine.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti