Nedjelja, 21 Jula, 2024

Ovo su zaključci kojima Dodik želi srušiti BiH

Narodna skupština RS-a danas će održati posebnu sjednicu na kojoj će razmatrati povlačenje nadležnosti s nivoa BiH na nivo entiteta.

Sjednica je zakazana za 12 sati u Banjoj Luci, a nakon uvodnog obraćanja člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika predviđena su obraćanja i ostalih stranačkih lidera, ali će njihova izlaganja biti ograničena na 10 minuta.

Oni će danas razmatrati četiri informacije, nakon čega je planirano usvajanje sljedećih zaključaka u vezi s pravosudnim institucijama, odbranom i sigurnosti te indirektnim porezima.

Zaključak u vezi s informacijom o pravosudnim institucijama BiH

 1. NSRS usvaja informaciju o pravosudnim institucijama BiH
 2. NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS 25. februara 2004. dala Vladi RS-a na potpisivanje sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta RS kroz uspostavljanje VSTV-a BiH
 3. NSRS zadužuje Vladu RS da povuče saglasnost na sporazum o prenošenju određenih odgovornosi entiteta kroz uspostavljanje VSTV-a BiH, koju su 11. marta 2004. potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. ministar pravde BiH
 4. NSRS zadužuje Vladu RS da u roku od 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon o VSTV-u RS
 5. Zakon o VSTV-u BiH neće se primjenjivati na teritoriji RS-a od dana stupanja na snagu Zakona o VSTV-u RS
 6. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja

Zaključak u vezi s Informacijom o prijenosu nadležnosti sa RS-a na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti

 1. NSRS usvaja informaciju o prijenosu nadležnosti s RS-a na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti
 2. NSRS povlači saglasnost na odluku od 30. augusta 2005. godine i odluku o davanju ovlasti Vladi RS-a da potpiše sporazum o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH s Vladom FBiH 28.12. 2005. godine
 3. NSRS zadužuje Vladu RS-a da povuče saglasnot na sporazum o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan s Vladom FBiH
 4. NSRS zadužuje Vladu RS-a da u roku od 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon iz oblasti odbrane i sigurnosti.
 5. Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u OS BIH, Zakon o OSA-i i Zakon o SIPA-i neće se primjenjivati na teritoriji RS-a od dana stupanja na snagu zakona o odbrani i sigurnosti RS-a
 6. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja

Zaključak u vezi s informacijom o prijenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja

 1. NSRS usvaja informaciju o prijenosu nadležnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja
 2. NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS-a od 30. oktobra 2003. godine dala da se nadležnost iz nadležnosti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike prenese na Parlament BiH kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH
 3. NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS od 30. oktobra 2003. godine dala Vladi RS-a da može zaključiti sporazum o nadležnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja između RS-a i FBiH
 4. NSRS zadužuje Vladu RS-a da povuče saglasnost na sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između RS-a i FBiH, koji su 5. decembra 2003. u prisustvu visokog predstavnika potpisali premijeri entiteta
 5. NSRS zadužuje Vladu RS-a da u roku do 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS-u zakon o porezu na dodatu vrijednost i zakon o akcizama RS-a
 6. Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o UIO, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o PDV-u i Zakon o akcizama BiH neće se primjenjivati u RS-u od dana stupanja na snagu zakona o porezu na dodatu vrijednost i zakona o akcizama RS-a

Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

VIJESTI

Najnovije vijesti