Nedjelja, 21 Aprila, 2024

Penzioneri i ovog mjeseca bez povećanja penzija

Iako je prema Budžetu FBiH u prošloj godini  bio planiran rast penzija za 3,5 posto, ipak je došlo do povećanja penzija za samo 2,8 posto.  Iz Saveza udruženja penzionera TK, ističu kako su penzioneri u prošloj godini bili zapostavljeni od svih. Kako navode potrebno je da dođe do izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH u članu 80 gdje se navodi da do vanrednog povećanja može doći ukoliko bruto društveni proizvod bude pozitivan dvije godine uzastopno.

“Tražimo da pod hitno u procedure dođe do izmejna I dopuna zakona o PIO tj da se mijenja član  80 gdje će se olakašati, ublažiti ili pojednostaviti ti kriteriji gdje neće biti uslov da dvije godine uzastopno pozitivan BDP, nego da bude samo obuhvaćen rast troškova života. Izmjene i dopune zakona su trebale da  budu gotove u oktobru i novembru prošle godine međutim zbog situacije sa  politikom  i pandemijom  do toga nije došlo. Nadamo se da neće biti upitno vanredno usklađivanje penzija u ovoj godini” – rekao je Huso Halilović, predsjednik IO Saveza Udruženja penzionera TK.

VIJESTI

Najnovije vijesti