Srijeda, 21 Februara, 2024

Počeo upis na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli danas je počeo upis na fakultete/akademiju za prvu godinu studija. Vlada TK dala je saglasnot da ove godine bude upisano 2045 studenata, od čega 1095 onih koji se finansiraju iz Budžeta TK.

Konkurs za upis na prvu godinu studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli otvoren je  do 28. juna, a ono što svakako najviše brine studente koji su odlučili upisati neki od fakulteta ili akademiju na UNTZ jesu prijemni ispiti koji su i ove godine eliminatirni.  

„Prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli je u utorak 2. jula u 10 sati sa izuzetkom Akademije dramskih umjetnosti koja zbog specifičnog sistema ima na drugi način uređen prijemni ispit. Za sve informacije naši budući studenti se mogu obratiti matičnim fakultetima, a i u konkursu je jasno naznačeno koji su to predmeti iz kojih se polažu prijemni“,izjavila je  prof.dr. Nihada Delibegović – Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema opštim i pojedinačnim kriterijima, te rezultatima ostvarenim na prijemnom ispitu: opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i iznose najviše 50 bodova; pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij, a koji donosi kandidatu najviše 10 bodova;  broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu koji se polaže iz jednog do tri predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij, vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.Od ove godine u obzir se uzimaju i rezultati sa eksterne mature, ali ne u značajnoj mjeri.

„Oni neće biti vrednovani bodovima nego će prednost imati oni maturanti koji polože eksternu maturu i ukoliko budu imali isti broj bodova kao i kandidati koji nisu imali keternu maturu oni će biti bolje rangirani“, kazala je Delibegović – Džanić.

Uz prijavu za upis na prvu godinu studija obavezno je priložiti i svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju, svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole, svjedodžbu/diplomu o polaganju eksterne mature (za škole u kojima se polaže), Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane, te Uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju boračkoj kategoriji. Ove godine novina je to što se dokumentacija može predavati i u ovjerenoj fotokopiji. Dosadašnja iskustva pokazala su da najveći interes vlada za upis na Medicinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Odsjek psihologija i pedagogija na Filozofskom fakultetu i strani jezici.

DK

VIJESTI

Najnovije vijesti