Utorak, 5 Decembra, 2023

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2019. godine uplatili 1.348.527.839 KM

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2019. godine uplatili 1.348.527.839 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 93.036.596 KM više u odnosu na januar – mart 2018. godine ili iskazano u procentu više za 7,41 %. Uplate javnih prihoda u periodu januar – mart 2019. godine u odnosu na januar – mart 2018. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni Januar-mart  2018. januar-mart  2019. index jan-mart 19/18. (%) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 472.437.862 510.130.800 107,98 37.692.938 37,83
2. Tuzlanski 197.392.043 203.740.773 103,22 6.348.730 15,11
3. Hercegovačko-neretvanski 153.598.617 175.989.540 114,58 22.390.922 13,05
4. Zeničko – dobojski 159.499.241 171.587.123 107,58 12.087.882 12,72
5. Srednjobosanski 96.073.931 105.603.146 109,92 9.529.215 7,83
6. Unsko – sanski 76.756.332 79.258.700 103,26 2.502.368 5,88
7. Zapadnohercegovački 51.717.132 50.959.494 98,54 -757.638 3,78
8. Kanton 10 21.978.388 22.408.392 101,96 430.004 1,66
9. Bosansko – podrinjski 13.556.869 15.174.245 111,93 1.617.377 1,13
10. Posavski 12.480.827 13.675.626 109,57 1.194.799 1,01
  Ukupno 1.255.491.243 1.348.527.839 107,41 93.036.596 100,00

U periodu januar – mart  2019. godine u odnosu na januar – mart 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 31.348.600 KM, ili iskazano u procentu za 7%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 110.079.530 KM, što je više za 3,24 % ili 3.450.813 KM, od čega je zabilježen pad naplate poreza na dobit preduzeća za 4,03 % ili za 3.343.085 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 28,70 % ili za 6.793.898 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 52.492.949 KM, što je više za 2,17 % ili za 1.114.071 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 277.575 KM, što je manje za 31,89 % ili za 129.978 KM; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 121.279.423 KM, što je povećanje za 13,25 % ili za 14.190.964 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 116.567.767 KM, što je više za 4,30 % ili za 4.810.885 KM.

U periodu januar – mart  2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 868.094.534 KM, što u odnosu na isti period 2018. godine predstavlja povećanje za 61.087.864 KM ili iskazano u procentu za 7,57 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

  • doprinosi za PIO/MIO 487.928.624 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 340.332.045 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 39.833.865 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. 3. 2019. godine je 526.506 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

Zajedno učinimo društvo pravednijim.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti