Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Potpisan Sporazum o saradnji između gorskih službi spašavanja

Sporazum o međusobnoj saradnji između gorskih službi spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH potpisan je jučer prostorijama Operativno-komunikacijskog centra Ministarstva sigurnosti BiH.

Predmet sporazuma je međusobno povezivanje i saradnja između sporazumnih strana, što podrazumijeva zajedničko organiziranje obuka, vježbi, pripremu projekata, razmjenu stručnih mišljenja, zajedničko djelovanje na terenu, pomoć u spasilačkim akcijama, u ljudstvu i opremi.

Ugovorene strane će, pored ostalog, zajednički raditi nasaradnji i razvoju prevencije u oblasti zaštite i spašavanja, procjenjivanju i analiziranju rizika od prirodnih ili drugih nesreća, pomoći i obostranoj saradnji u unaprijeđenju pripravnosti za prirodne ili druge nesreće i planiranju kapaciteta za odgovor, te uzajamnoj podršci i saradnji na stvaranju zakonskih pretpostavki za definiranje statusa i jasne uloge gorskih službi spašavanja u zaštiti i spašavanju.

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti