Petak, 14 Juna, 2024

Povećan broj turista u BiH

U Bosni i Hercegovini u februaru 2017. turisti su ostvarili 56.042 posjete, što je više za 1,3 posto u odnosu na januar 2017. i za 7,2 posto više u odnosu na februar 2016. godine.

Turisti su u februaru ostvarili 121.770 noćenja, što je manje za 2,2 posto u odnosu na januar 2017. i za 10,9 posto više u odnosu na februar 2016.  U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 37,3 dok je 62,7 posto učešće stranih turista.

Broj noćenja domaćih turista viši je za 4,9 u odnosu na januar 2017. i za osam posto u odnosu na februar 2016. Broj noćenja stranih turista manji je za šest u odnosu na januar 2017. i za 12,6 posto viši u odnosu na februar 2016. godine.

U strukturi noćenja stranih turista u februaru 2017. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (25,5 posto), Srbije (21,2), Slovenije (7,7), Turske (4,7) i Njemačke (3,2) što je ukupno 62,3 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 37,7 posto noćenja.

VIJESTI

Najnovije vijesti