Četvrtak, 25 Jula, 2024

Poziv poreznim obveznicima da iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata

porez

Obavještavamo porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 45 dana, odnosno da do 31.12.2016. godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine FBiH” broj 86/15).

Ovo pravo mogu iskoristiti porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31.12.2014. godine.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je Zakonom propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31.12.2016. godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31.12.2014. godine otpisuje se u cjelosti.

Ukoliko se dug izmiri u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, obračunata kamata otpisat će se samo u iznosu od 50%.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba , u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije, porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba , u dijelu kontakti.

Obveznici, iskoristite ovu zakonsku mogućnost. Iznađite mogućnost da platite dug za poreze i uštedite novac od zateznih kamata na javne prihode koji možete iskoristiti u druge svrhe, a što će se pozitivno odraziti na Vaše poslovanje i zadovoljstvo vaših zaposlenika.

(Služba za odnose s javnošću Porezne uprave Federacije BiH)

 

 

VIJESTI

Najnovije vijesti