Četvrtak, 13 Juna, 2024
No menu items!

Poziv udruženjima osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata da razmotre Pravilnik o finansiranju

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je poziv udruženjima i savezima udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, registrovanih na nivou Federacije da daju komentare na tekst Pravilnika o finansiranju federalnih reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom.

Ovim putem, Ministarstvo rada i socijalne politike poziva udruženja i saveze udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata registrovani kod Federalnog ministarstva pravde, da Pravilnik razmotre i svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije za njegovo potencijalno poboljšanje dostave Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike putem
e-maila: murad.smajic@fmrsp.gov.ba  ili redovnom poštom na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ul. Hamdije Čemerlića broj 2, Sarajevo.

Rok za dostavu je 10. novembra 2023. godine, a obrazac za dostavu komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Poziv se odnosi na ona udruženja i saveze koji se planiraju registrovati kao federalne organizacije osoba sa invaliditetom ili federalne organizacije civilnih žrtava rata.

– Ovim pravilnikom utvrđuju se postupak, kriteriji i način raspodjele, namjena i svrha dodijeljenih sredstava, izvještavanje, obrasci izvještavanja i kontrola utroška sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje federalnih reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Pravilnik je pripremljen u skladu sa Zakonom o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata – navodi se u saopćenju.

RTV Slon/FENA

VIJESTI

Najnovije vijesti