Petak, 24 Maja, 2024

Preminuo Zdravko Grebo

U 71. godini života danas je u Sarajevu umro istaknuti profesor Zdravko Grebo.

Grebo je bio profesor emeritus, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu predavao je više od 40 godina.

Osnivač gradskog radija ZID, te osnivač i direktor Izdavačke kuće ZID.

Član Executive Board of Bosnian Peace Corps. Osnivač HCA za ex-Yu. Direktor Pravnog Centra FOD BiH. Direktor međunarodnog postdiplomskog kursa “Evropske studije”. Osnivač Otvorenog društva Bosne i Hercegovine (Soroševa fondacija),prenosi Oslobođenje.

Rođen je 30. jula 1947. u Mostaru.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1970. godine. Postdiplomski studij i doktorat na Univerzitetu u Beogradu.

Dobitnik je Nagrade Evropskog kluba za mir i protiv rasizma i ksenofobije 1994., Ruzveltova medalja 1994. Francuska legija časti, 2003.

Objavio je knjige: Marks i Kelsen, Svjetlost, Sarajevo, 1979.

Pravni sistem SFRJ, Savremena administracija, Beograd, 1972.

Philosophy of Law, Loyla University, New Orleans, 1984.

Savremena američka pravna teorija, Separat III programa RTS BiH 1989.

Novi Ustav BiH, Theoris iuris, Sarajevo, 1993.

Elementi evropskog prava, urednik, Univerzitet u Sarajevu, 1994. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti