Subota, 18 Maja, 2024

Prezentiran projekt “Podrška mladima u 2018. godini”

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je u četvrtak 19.07.2018. godine organizovalo Info dan odnosno prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini. Cilj organizacije prezentacije bio je dodatno informisanje zainteresiranih mladih o načinu podnošenja prijava, uslovima, potrebnoj dokumentaciji i drugim relevantnim informacijama o pozivu. Naime, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini, u okviru kojeg će ukupno 100.000,00 KM biti dodijeljeno za dva programa: subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencije za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona. Javni poziv je otvoren do 10.08.2018. godine.

VIJESTI

Najnovije vijesti