Utorak, 18 Juna, 2024

Privrednici u TK ne očekuju značajnije promjene u poslovanju

Kantonalna privredna komora Tuzla je u decembru izvršila anketiranje privrednih subjekata o poslovnim očekivanjima u 2019. godini, po uzoru na ankete koje rade komore zemalja u okruženju.

Poslovna očekivanja rađena su po uzoru na istraživanja koja provodi Eurochambre – Udruženje privrednih komora Evrope.

Cilj ankete je skrenuti pažnju, odnosno pravovremeno upozoriti nadležne institucije i javnost na kratkoročne promjene trendova u privredi i nadolazeće izazove, odnosno ograničavajuće faktore s kojim se privrednici susreću u poslovanju.

Anketa je uključivala nekoliko kratkih pitanja o predviđanju ključnih pokazatelja poslovanja poput prihoda, ulaganja, broja zaposlenih, predviđanja općih uslova poslovanja te najvećih izazova, odnosno ograničavajućih faktora.

Istovremeno, anketa je uključivala i nekoliko pitanja koja se odnose na aktivnosti komore s ciljem da dobijemo preciznije informacije o vrstama usluga za koje privrednici imaju najviše interesa, a anketirano je 60 preduzeća, različitih veličina, sa cijelog područja Tuzlanskog kantona, od čega je većina bila iz proizvodnog sektora, ali su učešće uzele i firme koje se bave trgovinom i uslugama, rudarstvom i građevinarstvom.

Četrdeset posto ispitanika je izjavilo da očekuju da će opći uvjeti poslovanja ostati na istom nivou.

Prema rezultatima ankete, u 45 posto firmi se očekuje povećanje ukupnih prihoda u narednih šest mjeseci. Među ispitanim firmama, 50 posto nisu izvoznici, dok firme izvoznici imaju izrazito pozitivna očekivanja kada je u pitanju prihod sa inostranog tržišta.

Njih 56,7 posto je izjavilo da očekuju veći prihod sa inostranog tržišta nego što je trenutno stanje, 33,3 posto je izjavilo da ne očekuju promjenu prihoda, dok ih je tek 10 posto u kojima se očekuje smanjenje prihoda sa inostranog tržišta.

Kada su u pitanju investicije, 48,3 posto ispitanika ne očekuje investicije u idućih šest mjeseci, 31,7 posto očekuju veće investicije u odnosu na sadašnje stanje, dok 20 posto očekuje da će im investicije u narednom periodu biti manje.

Većina ispitanih očekuje da će im broj zaposlenih ostati na istom nivou (53,3 posto). U 19 firmi ili 31,7 posto očekuju da će u narednih šest mjeseci doći do povećanja broja radnika dok se u 15 posto firmi očekuje da će smanjiti broj radnika u odnosu na trenutno stanje.

Na pitanje o procjeni uticaja različitih faktora na njihovo poslovanje u narednih šest mjeseci, privrednici su kao najnegativnije ocijenili cijene energije i sirovina te dostupnost radne snage, a slijede porezni sistem i javna uprava…

Između ostalog, većina ispitanih ne očekuje da će doći do značajnijih promjena valutnog kursa, pristupa finansiranju, javne uprave i pravosuđa i pravne sigurnosti koji bi imali veći uticaj na njihovo poslovanje.

Sveukupno gledano, privrednici ne očekuju značajnije promjene u poslovanju u narednom periodu. S jedne strane se to može uzeti kao dobar pokazatelj da je stanje u privredi stabilno u blago pozitivnom trendu, ali s druge strane upućuje na to da poduzetnici ne očekuju ozbiljnije reforme niti poboljšanje poslovne klime.

Također, ne očekuju se značajnije promjene po pitanju općih uvjeta poslovanja i investicija, a optimizam po pitanju prihoda temelji se na rastu domaće i inozemne potražnje.

Upravni odbor Kantonalne privredne komore Tuzla je razmatrao rezultate ove ankete te su se složili da ona treba biti osnova za donošenje mjera i aktivnosti djelovanja izvršne i zakonodavne vlasti te su s tim u vezi predložene sljedeće mjere kao inicijativa i preporuka nadležnim organima i institucijama vlasti Tuzlanskog kantona.

Istaknuto je da za Tuzlanski kanton prioritet mora biti zaustavljanje trenda odlaska ljudi i očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, posebno u realnom sektoru.

Ocijenjeno je da poremećaji na tržištu rada direktno i indirektno onemogućavaju punjenje budžeta i fondova, stvaraju socijalnu nestabilnost i produbljuju siromaštvo.

Usto je konstatirano da je stvaranje adekvatnog poslovnog okruženja i rasterećenje privrede jedini način da se sačuvaju postojeći privredni subjekti i privuku nove investicije, te da pritom poseban značaj treba dati izvozno orjentisanim, proizvodnim preduzećima.

Zaključeno je kako treba pokrenuti inicijativu prema federalnoj vlasti za smanjenje doprinosa za radnike, koji su trenutno među najvećim u Evropi (72 posto)…

U kontekstu uspostavljanje efikasnog sistema podsticaja u Tuzlanskom kantonu, neophodno je objediniti i staviti u realizaciju sva sredstva na nivou Kantona koja imaju namjenu podsticaja, razvoja i potpore u jedinstven fond ili jedinstven nadzor kako bi njihova dodjela i implementacija imale punu svrhu i realno pomogla razvoju i zapošljavanju.

Budući da je nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu izrazito visoka što predstavlja veliki teret za privredu i fondove…, neophodno je uspostaviti efikasan mehanizam koji će obezbijediti transparentno i efikasno subvencioniranje stvarnog zapošljavanja novih radnika…

Jedna od predloženih mjera tiče se svođenja svih obaveza Fondova i Zavoda prema privrednim subjektima na mjesečni nivo (refundacije porodiljskog bolovanja, bolovanja preko 42 dana) pošto se trenutno po tim osnovima duguje i po godinu i po dana.

Nadalje je potrebno omogućiti kompenzaciju obaveza između privrednih subjekata i državnih institucija i fondova, posebno Zavoda zdravstvenog osiguranja, s obzirom na visoka potraživanja i obaveze koje međusobno imaju…

Kantonalna privredna komora Tuzla je spremna da u saradnji sa resornim institucijama, da svoj maksimalni doprinos realizaciji ovih mjera u cilju stvaranja privrednog okruženja koje će doprinositi razvoju Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz ove komore. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti