Utorak, 23 Jula, 2024

Produžen rok za uplatu premije osiguranja za 2014. godinu

Markice

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurane osobe da je rok za uplatu godišnje premije osiguranja za 2014. godinu produžen do 31 jula tekuće godine.Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranoj osobi.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.”Markica” premije osiguranja za 2014. godinu,aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osigurane osobedo 31. jula 2014. godine.

Po isteku utvrđenog  roka, premiju osiguranja za 2014. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurana osoba koja ne izvrše uplatu premije osiguranja do 31.07.2014. godine, imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snosit dio troškova prilikom korištenja iste saglasno Odluci o neposrednom učešću osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 2/03).

(RTV Slon)

VIJESTI

Najnovije vijesti