Srijeda, 24 Jula, 2024

Program zapošljavanja Roma

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ)  saopćio je da će Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2017. biti ponovo objavljen 14. augusta , te da će biti otvoren 15 dana.

Program će biti realiziran radi sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, posebno cijeneći njihovu socijalnu, rodnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti.

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu 483.083 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u Federaciji BiH u 2017.

Ta sredstva će biti usmjerena za sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci, te za sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu 5.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci.

Dio odobrenih sredstava u skladu sa Memorandumom može biti izdvojen za zapošljavanje Roma u Službi, kao i za isplatu troškova romskim predstavnicima, članovima komisija za odabir korisnika za učešće u radu, kao i za edukaciju Roma u okviru realizacije sufinansiranja samozapošljavanja, a prema procjeni Zavoda.

VIJESTI

Najnovije vijesti