Subota, 18 Maja, 2024

Radna grupa Skupštine TK za regulisanje statusa UKC-a Tuzla donijela nekoliko zaključaka

Radna grupa Skupštine Tuzlanskog kantona, formirana po zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-363-12/23 od 6.7.2023. godine, u sastavu: predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, zamjenik predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Upravnog odbora JZU UKC Tuzla, direktor JZU UKC Tuzla i direktor JU ZZO TK, održala je 19.4.2024. godine sjednicu na kojoj je, nakon sveobuhvatne rasprave, donijela sljedeće zaključke:

1. Konstatujemo da Vlada Federacije BiH, i pored više poziva za otpočinjanje pregovora i zaključivanje ugovora o regulisanju međusobnih odnosa između Federacije BiH i Tuzlanskog kantona vezano za status JZU UKC Tuzla, do danas nije pristupila pregovorima niti obavijestila Tuzlanski kanton o svom stavu po ovom pitanju.

2. Iz navedenih razloga zahtijevamo od Vlade Federacije BiH da se hitno pristupi otpočinjanju pregovora po ovom pitanju i zaključivanju ugovora o regulisanju međusobnih odnosa vezano za status JZU UKC Tuzla.

3. Apelujemo na Vladu Federacije BiH da nastavi sa potpunom implementacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/22) koji se odnosi i na JZU UKC Tuzla.

VIJESTI

Najnovije vijesti