Srijeda, 28 Februara, 2024

Treba sačuvati GIKIL, ali se zakoni moraju poštovati

Prošlo je osam dana otkako je federalni inspektor donio rješenje o obustavi rada Global Ispat Koksne Industrije (GIKIL), a uprava nije poduzela ništa kako bi ispunila svoje obaveze i stekla uvjete za nastavak rada. Kako je kazala federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, uprava još nije angažovala firmu koja će izraditi zahtjev za dobijanje okolišne dozvole.

“S druge strane imamo hiljadu radnih mjesta koja su radnici čuvali tokom rata i pokrenuli firmu od nule nakon rata. Mislim da su ti ljudi emotivno vezani za ovu kompaniju i da postoji strah od promjene radnog mjesta, a kamoli gubitka. Problem je što imamo investitora koji je neodgovoran. U 2003. godini se desila privatizacija na čudan način, kada je 51 posto vlasništva dato stranom ulagaču koji je izbjegavao ulaganje u zaštitu okoliša i sigurnost na radu”, kazala je ministrica Đapo.

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljaković istakao je kako GIKIL treba pokušati sačuvati, ali da uprava treba biti svjesna da se zakoni u BiH moraju poštovati, kao i naložene mjere.

“Uprava je obećala da će investirati u zaštitu životne sredine i zaštite na radu, ali njihova današnja uvjeravanja nisu baš prezentirana na najozbiljniji način. Poduzeli su neke mjere, ali nismo sigurni da su one dovoljne u ovom momentu jer nisu ponudili garanciju da možemo stati iza kompanije”, kazao je Suljaković.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović naglasio je kako je riječ o jednom od najnedisciplinovanijih privrednih subjekata u FBiH.

“Problem je i vodna dozvola koju posjeduje GIKIL. Uputili smo akt Agenciji za vodno područje rijeke Save da se preispita ova dozvola i utvrdi da li je validna. Žao mi je da se danas GIKIL nalazi u ovoj situaciji u koju je sam sebe doveo. Prethodnih godina smo iscrpili sve pravne mogućnosti i imamo veliki broj izdatih prekršajnih naloga i rješenja o otklanjanju neispravnosti, ali nijedna mjera nije ispoštovana tokom posljednjih godina”, kazao je Ajdinović.

GIKIL je danas saopćio da sistem mjerenja ispušnih emisija u zrak prolazi završnu fazu testiranja, nakon čega će podnijeti zahtjev za dozvol

VIJESTI

Najnovije vijesti