Ponedjeljak, 25 Septembra, 2023

Saopštenje Porezne uprave Federacije BiH

porez

 • Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da je 27.06.2016.godine
  nastavila aktivnosti naplate javnih prihoda kod poreznih obveznika koji su u
  većinskom vlasništvu organa vlasti FBiH, a koji obavljaju djelatnost za širu društvenu
  zajednicu. Ovim obveznicima počelo je izdavanje rješenja o ograničenju prava
  raspolaganja novčanim sredstvima na računu. Kako postupci prisilne naplate ne bi
  doveli do prekida poslovanja ovih obveznika i ugrožavanja općeg javnog interesa,
  poreznim obveznicima se neće u potpunosti blokirati raspolaganje sredstvima na
  računu, već će im se pored plaćanja javnih prihoda dozvoliti da plaćaju i izdatke koji
  su neophodni za njihov rad (npr. energija,gorivo, lijekovi i sl.).
  Poreznim obveznicima se neće dozvoliti plaćanja na ime: nabavki stalnih i obrtnih
  sredstava koja nisu u direktnoj vezi sa njihovim poslovanjem, avansa, isplate plaća
  bez istovremene uplate doprinosa, oročavanje sredstava, izdvajanje sredstava u
  akreditive, kupovina dionica, udjela i drugih finansijskih sredstava, isplate dobiti,
  sponzorstva, reklama, reprezentacije, i slično. O tome koji će se izdaci odobriti za
  plaćanje na zahtjev poreznog obveznika u svakom konkretnom slučaju odlučivat će
  Porezna uprava.
  Ograničenje prava raspolaganja novčanim sredstvima sa računa poreznog obveznika
  banka će izvršiti bezuslovno. U odnosu na poreznog obveznika čiji račun je predmet
  obustave, banka se oslobađa svake obaveze ili odgovornosti u vezi sa obustavom
  transakcija.
  Poreznim obveznicima se zabranjuje da obaveze izmiruju gotovim novcem i
  obračunskim plaćanjem (kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem
  duga), te drugim oblicima međusobnih namira obaveza i potraživanja u skladu sa
  zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi. Također, porezni obveznici ne mogu
  davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druga pravna lica ukoliko imaju
  neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima.
  Porezni obveznici su dužni da sav gotov novac ostvaren obavljanjem djelatnosti
  polože na račun sa kojeg će se izvršavati nalozi za plaćanje javnih prihoda u skladu
  sa članom 10. i 23. Zakona o unutrašnjem platnom prometu.
  Podsjećamo porezne obvezniku da su dužni odrediti glavni račun sa kojeg će se vršti
  plaćanje javnih prihoda. Ovaj račun se po pravilu otvara u sjedištu poreznog
  obveznika, s tim da banka ne može otvoriti račun poslovnom subjektu ukoliko ima
  blokiran račun.
  Pozivamo porezne obveznike da u poslovanju sa poreznim obveznicima koji imaju
  neplaćene javne prihode ne postupaju protivno ovim zabranama.
  Porezna uprava vjeruje da će ove aktivnosti dovesti ne samo do plaćanja javnih
  prihoda već i do racionalnijeg poslovanja obveznika kojima su uvedena ova
  ograničenja

VIJESTI

Najnovije vijesti