Utorak, 5 Decembra, 2023

Saopštenje za javnost: Predsjednici/e granskih sindikata na ulicu tjeraju zaposlene u SSSBiH

Ovim putem želimo upoznati javnost u Bosni i Hercegovini, sve članove i članice sindikata da su određeni predstavnici sindikalnog pokreta, tačnije čelni ljudi nekoliko granskih sindikata, koji su još uvijek u članstvu Saveza samostalnih sindikata BiH, pokrenuli aktivnosti koje za cilj imaju da bez plata i naknada, ali i radnog mjesta ostave sve zaposlene u SSSBiH. Prvi put u historiji sindikalnog djelovanja u našoj zemlji, a vjerujemo i u svijetu, imamo situaciju da ljudi koji svakodnevno rade na zaštiti prava radnika i poboljšanju njihovog radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog položaja istovremeno direktno rade na tome da neke druge radnike, u konkretnom slučaju svoje kolegice i kolege ostave bez primanja i na ulici.

Predsjednici/e granskih sindikata, tačnije g-din Mirza Hadžiabdić iz Unije samostalnih sindikata policije u FBiH, g-din Samir Kurtović iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, g-din Saidin Hodžić iz Sindikata BH Pošta, g-đa Lejla Ćatić iz Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, g-din Zijad Latifović iz Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu FBiH, g-din Mevludin Bektić iz Sindikata elektroenergetskih radnika FBiH, g-din Sinan Husić iz Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja FBiH, g-din Amir Nukić iz Samostalnog sindikata željezničkih radnika u BiH, g-đa Minka Rešidbegović iz Samostalnog sindikata radnika u finansijskim organizacijama BiH, g-đa Kata Iveljić iz Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH i g-đa Zinaida Elezović iz Sindikata penzionera u BiH su od Općinskog suda u Sarajevu tražili da donese Rješenje o određivanju privremene mjere osiguranja što u konkretnom slučaju znači i blokadu transakcijskog računa Saveza samostalnih sindikata BiH s kojeg platu i naknade primaju samo i isključivo zaposlenici i zaposlenice SSSBiH. Dakle, blokadom tog računa ćemo mi, radnici i radnice, ostati bez primanja, a samim tim nećemo moći izmirivati obaveze koje imamo prema bankama po osnovu kredita, nećemo moći plaćati račune komunalnim preduzećima, nećemo imati novca da hranimo i školujemo našu djecu niti da nastavimo izdržavati nezaposlene i bolesne članove naših porodica. Takođe, blokadom računa će u Domu sindikata, a gdje su naša radna mjesta, doći do isključenja struje, vode i ostalih komunalnih usluga, čime ćemo direktno, pored primanja, ostati i bez radnih mjesta. Gašenjem naših radnih mjesta prestat će i pružanje pomoći za više od 150.000 članova Saveza samostalnih sindikata BiH kojima svakodnevno svojim znanjem, stručnošću i sposobnostima stojimo na raspolaganju.

Nismo niti ćemo ikada pokušavati miješati se u sindikalnu politiku, eventualne nesuglasice ili sukobe koji postoje unutar Saveza samostalnih sindikata BiH. I do sada smo samo i isključivo obavljali naše radne zadatke, trudili se da na najbolji i najkvalitetniji mogući način ispunimo naše radne obaveze, nismo birali organe i tijela SSSBiH niti smo bili direktno uključeni u procese kreiranja sindikalne politike na nivou Saveza. Naša jedina želja, ali i pravo jeste da radimo i da za taj rad primimo platu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Smatramo da je licemjerno da pomenuti sindikalni lideri traže blokadu računa SSSBiH u trenutku kada već mjesecima ne uplaćuju članarinu, pa samim tim nemaju nikakav argument da neko, u ovom slučaju zaposleni u SSSBiH, zloupotrebljava sredstva njihovih članova. Javnost ima pravo da zna da npr. Samostalni sindikat radnika u finansijskim organizacijama BiH članarinu ne uplaćuje od juna 2017. godine, a ostali sindikati članarinu Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ne uplaćuju duže od godinu dana. Ne možemo a da se ne zapitamo kako je moguće da sindikati koji nominalno zastupaju prava radnika pokušavaju istovremeno nas ostaviti bez radnih mjesta. Pitamo se i da li su s tim saglasni njihovi članovi, a za koje smo godinama, mi zaposleni u SSSBiH, uvijek i bez pogovora bili na raspolaganju. Ne možemo prihvatiti da bilo ko iz sindikalne porodice i pomisli da na ulici i bez primanja svjesno ostavi  desetine ljudi. Ovo je prvi pokušaj direktnog dovođenja u pitanje plata i naknada zaposlenih u SSSBiH.

U petak, 5. aprila 2019. godine smo se obratili svim gore navedenim sindikatima sa zahtjevom da pomenuti prijedlog povuku i time osiguraju radna mjesta i primanja zaposlenih u Savezu samostalnih sindikata BiH, ali i daljnje pružanje usluga svima članovima SSSBiH. Nadamo se da će preovladati razum i da će, u skladu sa postulatima sindikalnog djelovanja, uraditi sve što je do njih da ne dođe do gašenja radnih mjesta niti do direktnog kršenja prava radnika i radnica u SSSBiH, stoji u Saopćenju Saveza samostalnih sindikata BiH.

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti