Utorak, 5 Decembra, 2023

Sastanak Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH

Operativni štab za pitanja migracija u BiH održao je jučer u Sarajevu redovni sastanak na kojem je razmatrana trenutna migrantska situacija, analizirano kretanje migranata u zemljama regiona te u skladu s tim je planirano djelovanje nadležnih institucija u BiH u narednom periodu.

Prema oparativnim podacima o broju migranata koji se nalaze u Grčkoj, s ciljem da nastave kretanje prema zemljama zapadne Evrope, zaključeno je da BiH može očekivati sličnu situaciju kao u prošloj godini kada je u našu državu ilegalno ušlo oko 24.000 migranata. Trenutno se u BiH nalazi oko 4.000 migranata smještenih u šest prihvatnih centara, te je cilj da se broj migranata zadrži na tom nivou u skladu sa smještajnim kapacitetima BiH.  

Kako bi se bolje kontrolisala sigurnosna situacija, dogovoreno je premještanje djela migranata iz prihvatnog centra “Bira” u Ušivak kod Sarajeva. Također, očekuje se od nadležnih službi da što prije priključe đački dom Borići na električnu energiju, kako bi se nastavilo izmještenje porodica sa djecom i maloljetnika u ovaj obnovljeni objekat.

Predsjedavajući Operativnog štaba i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić upoznao je prisutne s procedurom preuzimanja ovih objekata na upravljanje, te nabavkom sofisticirane opreme za Graničnu policiju BiH. Uz povećan broj policajaca koji će štititi istočnu granicu prema Srbiji i Crnoj Gori, za bolju kontrolu i nadzor granice bit će nabavljeni dronovi, termovizijske kamere i druga sofisticirana oprema.

Također, posebno je ukazano na potrebu jačanja javne sigurnosti i nastavka borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima. Sastanku su pored članova Operativnog štaba BiH prisustvovali i policijski komesari Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona Mevludin Halilović i Mujo Koričić. 

M.O.

VIJESTI

Najnovije vijesti