Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Šest univerziteta u BiH dobija opremu u vrijednost od 210.000 eura

Profesori sa šest univerziteta u BiH, među kojima je Univerzitet u Tuzli, učestvuju u programu Erasmus + pod nazivom ‘Teacher’ čija vrijednost premašuje milion maraka. Fokus projekta je, objašnjavaju organizatori, razvoj kompetencija kurikuluma predškolskog odgoja i obrazovanja. Jednostavno kazano, strani predavači kroz predavanja i edukacije osnažuju profesore iz BiH kako bi oni inovirali u nastavi i bolje pripremili studente za rad u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje. Konačan efekat projekta trebao bi biti poboljšanje vještina akademskog osoblja.

”Akcenat je bio na tome šta studentima treba kada završe studijski program predškolskog odgoja i obrazovanja i na osnovu toga da ih osposobimo da kompetentno uđu u ustanovu predškolskog odgoja i obrazovanja i na temelju nastavnog plana i programa provode djelatnost odgajatelja,” rekla je Ljubica Tomić Selimović, prodekanica za nastavu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Osim edukacija i znanja koje su prenijeli stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta u Rumuniji univerziteti će dobiti i vrijednu opremu – kako bi se i na taj način poboljšala nastava na Odsjecima za predškolski odgoj i obrazovanje. ”Tu su i kompjuteri, laptopi i sve što treba modernom odgajatelju da bi se dobio što bolji efekat u radu sa djecom. Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000 eura, a vrijednost u opremi je oko 210.000 eura za šest univerziteta iz BiH,” objasnio je prof. dr. Nijaz Skender, profesor na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Ovu zaista potrebnu opremu univerziteti bi trebali dobiti u naredna dva mjeseca, objašnjava profesor Skender. No, edukacija na Filozofskom fakultetu u Tuzli, bit će održana i sutra kada se očekuje prisustvo svih pozvanih nastavnika sa Univerziteta u Bihaću, Sveučilišta Hercegovina, Sveučilišta u Mostaru, sa Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Univerziteta u Travniku. Nakon edukacija na Filozofskom fakultetu slijedi još jedan modul ovog projekta nakon čega će svi učesnici dobiti i certifikat koji je svojevrsna potvrda da su osposobljeni treneri za razvoj stručnih kompetencija. (RTV SLON)
MC

VIJESTI

Najnovije vijesti