Nedjelja, 19 Maja, 2024

Služba za zapošljavanje TK: Na evidencijama nešto više od 75 hiljada nezaposlenih

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla na kraju aprila 2019. godine evidentirano je 75.367 nezaposlenih osoba. Stručne osobe učestvuju sa 49.745 ili 66,00 %, a nestručne sa 25.622 ili 34,00%.

U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u aprilu su 45.600 žene.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, u aprilu 2019. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 101.372.

Putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla – tražnja za radnom snagom u aprilu 2019. godine iznosila je 1.884, što je za 587 osoba više u prethodnom mjesecu ili 145,25 %.

Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u mjesecu aprilu zaposlene su 1.897 osoba, što je za 226 osobe više nego u martu 2019. godine ili 113,52%.

U aprilu 2019. godine biroima za zapošljavanje poslodavci-organizacije su podnijeli 1.136 prijave o prestanku radnog odnosa po svim osnovama utvrđenim Zakonom o radu. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti