Nedjelja, 14 Aprila, 2024

Ako ste djeci kupili ove igračke neka ih odmah prestanu koristiti!

Agencija za nadzor nad tržištem BiH obavještava javnost da su sa tržišta povučene dječije igračke “My Little Horse” i lutka Frozen proizvedene u Kini zbog nedozvoljenog sadržaja hemijske supstance koja štetno utiče na zdravlje djece.

Kako je navedeno u obrazloženju dječija igračka “My Little Horse” predstavlja hemijski rizik jer: veliki konjić sadrži 4,90 % (m/m) di – (2-etilheksil) ftalata (DEHP), a mali konjić sadrži 5,77 % (m/m) di – (2-etilheksil) ftalata (DEHP) što nije u skladu sa Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj 04/10).

Riječ je o modelu bar koda 5150888005712, proizvođača Bubuxin co. iz Kine, a uvoznik za BiH je Projekt Plus d.o.o. Banja Luka.

Lutka Frozen predstavlja hemijski rizik jer sadrži 8,45 % (m/m) di – (2-etilheksil) ftalata (DEHP), što nije u skladu sa Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj 04/10).

Bar kod ovog proizvoda je 6902324651231, a proizvođač FeiYue Toys, No.: 560 GuagFu Road, Yiwi, Zhejiang China iz Kine. Uvoznik ove igračke je FRUCTA –  TRADE d.o.o. Derventa, Lužansko polje bb Derventa.

Nadležne inspekcije su naložile mjeru povlačenja i uništavanja igračaka, a potrošačima koji su kupili navedene proizvode savjetuje da ih odmah prestanu koristiti.

VIJESTI

Najnovije vijesti