Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

Sve veći pad broja upisanih studenata na visokoškolske ustanove u BIH

U Bosni i Hercegovini evidentan je sve veći pad broja upisanih studenata na visokoškolske ustanove te je Informacija o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH Ministarstva civilnih poslova BiH pokazala da je u periodu od 2013. do 2018. godine smanjen broj studenata za 19.306.

Tako je iz analize kretanja broja studenata vidljivo da je u akademskoj 2013/14. bilo 113.290 studenata, 2014/15. godine 109.259, 2015/16. godine 105.299, 2016/17. godine 99.977, a u 2017/18. godini 93.984 studenta, među kojima je 11.058 apsolvenata.

Broj diplomiranih studenata također se tokom ovih godina smanjivao, pokazala je Informacija Ministarstva civilnih poslova te je od 2013. do 2017. godine broj diplomiranih studenata smanjen za 4.035, a u posljednjoj posmatranoj godini evidentirana su 14.583 diplomirana studenta.

Objedinjujući sve podatke u Informaciju nadležnog ministarstva u koju je Fena imala uvid, objavljen je i podatak da je u akademskoj 2017/18. na postdiplomske, magistarske, master i specijalističke studije upisano 11.360 studenata, dok je na doktorske studije upisano 856 studenata.

Prema podacima Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u BiH postoji 50 licenciranih visokoškolskih ustanova, dok je na listi akreditiranih visokoškolskih institucija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH 30 visokoškolskih ustanova, od kojih dvije sa uvjetnom akreditacijom. (RTV SLON)

MC

VIJESTI

Najnovije vijesti