Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Tokom septembra u TK evidentirano 1700 migranata

U prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a održan je redovni radni sastanak Štaba zaduženog za praćenje problematike sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, kojim rukovodi načelnik Sektora uniformisane policije Stjepan Hlavaček. U skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrana je aktuelna situacija, te dosadašnje aktivnosti policije u vezi sa navedenom problematikom, kao i problemi sa kojima se policijski službenici suočavaju u svakodnevnom radu sa migrantima, kao i način prevazilaženja istih.

Na održanom sastanku istaknuto je da je tokom mjeseca septembra od strane policijskih službenika evidentiran manji broj migranata u odnosu na mjesec august 2020.godine. Naime, u septembru je evidentirano 1700 migranata na području Tuzlanskog kantona, dok je u mjesecu augustu evidentirano 2699 migranata.

Tokom sastanka usaglašene su smjernice za daljnje postupanje, a akcenat je stavljen na intenziviranje saradnje sa Službom za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BIH, kao i sa drugim policijskim agencijama u cilju održavanja stanja sigurnosti na zadovoljavajućem nivou.

VIJESTI

Najnovije vijesti